Fagområder

Vi arbejder inden for langt de fleste områder og emner. De emner, vi ikke er eksperter i, sætter vi os grundigt ind i gennem journalistisk research, interviews, brug af databaser og øvrige kilder.

Som det bl.a. fremgår af logbogen, arbejder vi især inden for dagligvarer, design og indretning, detailhandel, finans, HR/ledelse, produktion/
fremstillingsindustri, offentlig administration, telekommunikation,velgørende organisationer med mere.

For os er det vigtigste at kunne sætte os i modtagerens sted og dermed være den optimale sparringspartner for virksomheder og organisationer indenfor kommunikation.