Issues Management

Selv de værste sager kan vendes til at skabe et positivt omdømme i befolkningen. Det kræver målrettede budskaber, god medieoptræden og de rette værktøjer.

Issues Management/Krisestyring
Ofte er det et opkald fra en journalist, som fortæller, at han eller hun har en kopi af en mail, interne papirer eller ligefrem optagelser med skjult kamera, der sætter gang i krisestyringen. Men det kan være meget mere udramatisk: Et nyvalgt bestyrelsesmedlem stiller spørgsmål, andre ikke har tænkt på før. En kundereaktion afslører en potentielt problematisk historie. Eller en indkøber har set forhold hos en udenlandsk underleverandør, som ikke er i overensstemmelse med jeres værdier.

Issues Management og krisestyring er brandslukning – både inden brandene når frem til avisernes forsider, og efter de kritiske journalister har sporet dem op.

I staerbo.communication har vi god erfaring med styring af kriser. Vi identificerer de mulige issues, ud fra den dybdegående viden vi har om offentlighedens og mediernes reaktion på alarmsignaler. Vi foreslår måder til at afmontere de problematiske historier. Eller spinne dem til at få en ny og bedre vinkling. Og hvis alt andet fejler: Kan vi finde en god forklaring? For virkeligheden kan jo ikke laves om med tilbagevirkende kraft, og dermed er krisestyring i høj grad et spørgsmål om god kommunikation på det rette tidspunkt.

Workshop i krisestyring
En Issues Management Workshop er en god måde at få afdækket mulige krisescenarier, inden de bryder løs. Vi bruger nogle enkle modeller til at finde en vej gennem mulige kriser. Ofte med rollespil og medietræning tilknyttet. Dermed er I allerede godt på vej til at bearbejde det, der kunne være blevet en fuldskala krise. Og ikke så sjældent kan det, der først så ud som en ødelæggende situation, vendes til at skabe et positivt omdømme hos vigtige interessenter.