”Talspersonerne bliver klædt godt på. Både når det handler om budskaber og deres personlige performance.”
Anne Windfeldt Trolle, Branchedirektør
ATL/Dansk Industri

Læs flere udtalelser fra kunder og kursister her

Personlig performance

Du står foran døren til mødelokalet, hvor du den næste halve eller hele time skal gennemgå en stor præsentation og aflevere en række vigtige budskaber. Du er på vej gennem kontoret, hvor en medarbejder stopper dig for at diskutere et konkret problem. Eller du skal forhandle en ny kontrakt med en stor kunde.

Fælles for alle situationerne er, at du både skal aktivere, motivere og flytte holdninger hos modtagerne. Simpelt nok. Og efter al sandsynlighed er du ikke dårlig til nogen af delene.

Spørgsmålet er, om du kan blive endnu bedre?

De fleste af os kan aflevere selv komplicerede budskaber med stor overbevisning. Men kan vi også påvirke modtageren og ramme der, hvor det virkelig rykker: På følelserne?

Meningen er ikke, at vi alle skal være ens, men at vi udnytter de fortrin, vi hver især har, for at kunne påvirke modtagerne mest muligt.

Ved at træne din personlige performance hjælper vi dig til at forløse dit kommunikative potentiale. Vi træner dig i at støtte dine budskaber med et godt kropssprog. Vi giver dig enkle værktøjer til at styre dine budskaber, så du opnår den maksimale effekt.

Inden kurset skal du forberede en eller flere situationer og præsentationer afhængigt af fokus for træningen. Gennem analyse og feedback og ved at bruge video i træningen gør vi dig bevidst om dine personlige styrker og muligheder.